Velkommen til næringspub på Nærstasjonen

Løten næringlsivsforening og Hamarregionen utvikling inviterer til næringspub på nærstasjonen tirsdag 7. februar fra kl. 18.00.

Vi ønsker å skape en uformell møteplass for næringsdrivende i Løten med litt påfyll på aktuelle temaer, men mest av alt mulighet til å prate med andre næringsaktører og bygge nettverk. En møteplass på tvers av bransjer og størrelser, nye og veletablerte virksomheter.

Vi legger opp til to innlegg som er aktuelle i dagens krevende tid.

  • «Energisparing trenger verken være komplisert eller kostbart»
    Hva kan du gjøre for å spare strømkostnader og hvordan går du fram – Eirik Dobloug Haandlykken, Sivilingeniør Sweco
  • Hvordan navigere i en krevende tid hvor mange parametre endrer seg samtidig, Thore Kleppen, Partner KPMG

Næringslivsforeningen byr på enkel servering som Gerd tryller fram. Det blir mulighet til å kjøpe drikke av ymse slag. På grunn av matservering er det viktig at du melder deg på til næringspuben innen 6. februar kl.1000

Velkommen!